Project information
Granitické pegmatity z Argentiny a České republiky; indikátory geologického vývoje a zdroje “high-tech” prvků (GRANPEG)

Project Identification
7AMB14AR006
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
IANIGLA CONICET, CCT-Mendoza

Hlavním cílem je výrazně prohloubit vědeckou spolupráci obou vědeckých skupin v Argentině (CONICEF, Mendoza) a ČR (Masarykova universita, Brno).
Na základě mineralogického studia granitických pegmatitů a jejich minerálů z Argentiny a České republiky přispět k objasnění vybraných mineralogických a geologických problémů např. vznik Al-chudých turmalínů v granitických horninách nebo mísitelnost minerálů se strukturou olivínu (olivín-trifylin) včetně prospekčních metod jako jsou např. vyhledávání ložisek Li, Ta, keramických surovin, odlišení problematických zdrojů ColTan (surovina pro získávání tantalu)

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.