Zavedení nového státnicového předmětu Karsologie

Project Identification
FRVS/1019/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt inovuje předměty stávajícího bakalářského a magisterského programu GEOLOGIE (studijní obor GEOLOGIE) tak, aby umožnily vytvoření nového studijního plánu pro výuku KARSOLOGIE a akreditaci nového státnicového předmětu KARSOLOGIE. Inovace spočívá v důsledné koordinaci sylabů, detailní přípravě akreditace, zkvalitnění prezentací multimediální technikou a v doplnění odborné literatury, která by mohla být využívána jako studijní materiál.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.