Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance

Project Identification
FRVS/1733/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Nukleární magnetické resonance (NMR) je jednou z nejdůležitějších spektroskopických technik používaných v chemickém, biochemickém, biologickém a medicínském výzkumu. Výuka NMR spektroskopie je na přírodovědecké fakultě MU zajištěna ve velké šíři i v značné hloubce přednášených témat. Dosud však chybí učební text, který by umožnil studentům samostatně si procvičit probrané základní pojmy, složitější koncepty, analýzu symetrie molekul a metody interpretace a simulace spekter. Proto bude vytvořena sbírka úloh z multinukleární NMR spektroskopie, která bude obsahovat cvičení pro všechna základní témata potřebná pro aktivní uživatelské zvládnutí této metodiky. Každá kapitola bude obsahovat metodický úvod ve formě řešených příkladů a řadu cvičení a úloh s výsledky pro samostudium. Tento materiál bude studentům k dispozici v elektronické formě v informačním systému MU.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.