Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance

Kód projektu
FRVS/1733/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Nukleární magnetické resonance (NMR) je jednou z nejdůležitějších spektroskopických technik používaných v chemickém, biochemickém, biologickém a medicínském výzkumu. Výuka NMR spektroskopie je na přírodovědecké fakultě MU zajištěna ve velké šíři i v značné hloubce přednášených témat. Dosud však chybí učební text, který by umožnil studentům samostatně si procvičit probrané základní pojmy, složitější koncepty, analýzu symetrie molekul a metody interpretace a simulace spekter. Proto bude vytvořena sbírka úloh z multinukleární NMR spektroskopie, která bude obsahovat cvičení pro všechna základní témata potřebná pro aktivní uživatelské zvládnutí této metodiky. Každá kapitola bude obsahovat metodický úvod ve formě řešených příkladů a řadu cvičení a úloh s výsledky pro samostudium. Tento materiál bude studentům k dispozici v elektronické formě v informačním systému MU.

Výsledky

Výstupem projektu je nová kompletně obsahově a materiálně zabezpečená studijní pomůcka. Tento materiál je v html formátu vystavený v Informačním systému MU (http://nmr.sci.muni.cz/) k použití v rámci sítě MU. Studijní text je zařazen jako doplňkový materiál v předmětech zabývajících se NMR spektroskopií zařazených ve studijních plánech bakalářských a magisterských studijních programů Chemie a Biochemie. Bylo vypracováno, připraveno a prakticky odzkoušeno dvanáct kapitol zaměřených na základní pojmy, postupy analýzy spekter a metody měření. Každá kapitola obsahuje řadu řešených příkladů a cvičení s výsledky. Některé odpovědi jsou detailně vysvětleny pro použití při samostudiu. Celkově obsahuje cvičebnice asi 125 příkladů, problémů a úloh. Předmět Multinukleární NMR spektroskopie (C6800) se studijní podporou vzniklou v tomto projektu byl během jarního semestru 2006 přihlášen do celofakultní soutěže e-learningových předmětů a byl prezentován na závěrečném společném semináři.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.