Praktický seminář z didaktiky matematiky (DIDAMATH)

Project Identification
MUNI/FR/1776/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt má za cíl připravit a z hlediska studijních materiálů stabilizovat předměty "Praktický seminář z didaktiky matematiky 1 a 2" určené studentům učitelství matematiky pro SŠ na PřF MU.

V rámci projektu bude podrobně rozpracován a pilotně ověřen obsah obou seminářů s předpokládaným zařazením mezi povinně volitelné předměty oboru. Semináře budou klást důraz zejména na přenášení konkrétních zkušeností z učitelské praxe a na přípravu k budoucí praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.