Praktický seminář z didaktiky matematiky (DIDAMATH)

Kód projektu
MUNI/FR/1776/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt má za cíl připravit a z hlediska studijních materiálů stabilizovat předměty "Praktický seminář z didaktiky matematiky 1 a 2" určené studentům učitelství matematiky pro SŠ na PřF MU.

V rámci projektu bude podrobně rozpracován a pilotně ověřen obsah obou seminářů s předpokládaným zařazením mezi povinně volitelné předměty oboru. Semináře budou klást důraz zejména na přenášení konkrétních zkušeností z učitelské praxe a na přípravu k budoucí praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.