Inovace předmětu Bi8870 Mechanismy buněčné smrti, význam, metody

Project Identification
MUNI/FR/1796/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt má za cíl zásadním způsobem inovovat přednášku a cvičení předmětu „Mechanismy buněčné smrti, význam, metody“, (Bi8870, Bi8870c), v jarním semestru roku 2015. Je plánováno zavedení nových moderních metod detekce buněčné smrti (zejména s využitím průtokové cytometrie) v rámci praktických cvičení, příprava protokolů a rozšíření studijních materiálů předmětu, které budou poskytnuty studentům. Počítá se také s opakovaným využitím získaných poznatků v následujících letech výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.