Zavedení předmětu „Základní praxe v geochemické laboratoři“ do bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia geologie

Project Identification
MUNI/FR/1767/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Získávání exaktních dat o geologických procesech za laboratorně kontrolovaných podmínek se stává v geologii standardní součástí vědeckého výzkumu i aplikovaných výstupů. Zavedení nového předmětu do učebního plánu umožní posluchačům volit vhodné návrhy laboratorních experimentů pro získání potřebných dat, volit odpovídající experimentální postupy, vhodné měřicí aparatury a samostatně je realizovat. Nedílnou součástí budou i moderní metody vyhodnocení dat a vyvození závěrů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.