Informace o projektu
Zavedení předmětu „Základní praxe v geochemické laboratoři“ do bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia geologie

Kód projektu
MUNI/FR/1767/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Získávání exaktních dat o geologických procesech za laboratorně kontrolovaných podmínek se stává v geologii standardní součástí vědeckého výzkumu i aplikovaných výstupů. Zavedení nového předmětu do učebního plánu umožní posluchačům volit vhodné návrhy laboratorních experimentů pro získání potřebných dat, volit odpovídající experimentální postupy, vhodné měřicí aparatury a samostatně je realizovat. Nedílnou součástí budou i moderní metody vyhodnocení dat a vyvození závěrů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.