Project information
Inovace předmětu C3806 - Cvičení z chemie polymerů (C3806-2015)

Project Identification
MUNI/FR/1765/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V roce 2014 byl zaveden předmět C3806 Cvičení z chemie polymerů. Jeho náplň není dostačující a je potřeba dopracovat stávající úlohy a praktikum rozšířit o nové úlohy, které pokryjí teoreticky vyučovanou látku. Je nezbytné vypracovat řádné studijní materiály a návody, které dosud chybí. Budou navrženy a odzkoušeny nové úlohy zaměřené na syntézu, modifikaci a recyklaci polymerů s ohledem na principy trvale udržitelného rozvoje (recyklace) a využívání přírodních polymerů jako obnovitelných zdrojů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.