Inovace předmětu C3806 - Cvičení z chemie polymerů (C3806-2015)

Kód projektu
MUNI/FR/1765/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V roce 2014 byl zaveden předmět C3806 Cvičení z chemie polymerů. Jeho náplň není dostačující a je potřeba dopracovat stávající úlohy a praktikum rozšířit o nové úlohy, které pokryjí teoreticky vyučovanou látku. Je nezbytné vypracovat řádné studijní materiály a návody, které dosud chybí. Budou navrženy a odzkoušeny nové úlohy zaměřené na syntézu, modifikaci a recyklaci polymerů s ohledem na principy trvale udržitelného rozvoje (recyklace) a využívání přírodních polymerů jako obnovitelných zdrojů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.