Inovace GNSS (Global Navigation Satellite System) vybavení Geografického ústavu pro mobilní mapování

Project Identification
MUNI/FR/1404/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem tohoto projektu je získat prostředky na inovaci GNSS (Global Navigation Satellite System) vybavení Geografického ústavu (GÚ) na dalších nejméně 5 let. Toto vybavení je využíváno v rámci výuky v posluchárnách, na terénních cvičeních, ale také studenty zpracovávajícími své závěrečné práce či výzkumnými pracovníky z i mimo GÚ. Ročně tak GNSS zařízení využije více než 100 nových studentů všech geografických oborů a cca 10 studentů a výzkumných pracovníků mimo Geografický ústav.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.