Informace o projektu
Inovace GNSS (Global Navigation Satellite System) vybavení Geografického ústavu pro mobilní mapování

Kód projektu
MUNI/FR/1404/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hlavním cílem tohoto projektu je získat prostředky na inovaci GNSS (Global Navigation Satellite System) vybavení Geografického ústavu (GÚ) na dalších nejméně 5 let. Toto vybavení je využíváno v rámci výuky v posluchárnách, na terénních cvičeních, ale také studenty zpracovávajícími své závěrečné práce či výzkumnými pracovníky z i mimo GÚ. Ročně tak GNSS zařízení využije více než 100 nových studentů všech geografických oborů a cca 10 studentů a výzkumných pracovníků mimo Geografický ústav.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.