Úloha sekrece FGF2 ve fyziologii lidských pluripotentních kmenových buněk

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA15-23033S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Lidské pluripotentní kmenové buňky (hPSC), embryonální i indukované, představují výborný nástroj pro studium vývojových procesů, modelování chorob a regenerativní medicínu. Pro sebeobnovu potřebují hPSC aktivní signalizaci receptoru pro fibroblastový růstový faktor (FGFR). Pokud není FGFR signalizace aktivní, hPSC ztrácejí pluripotenci a zvyšují apoptózu.
Dříve jsme prokázali, že exogenní FGF2 zvyšuje klonogenní kapacitu a potlačuje apoptózu. Současně hPSC syntetizují vlastní FGF2; jeho nízkomolekulární izoforma je sekretována a předpokládá se její autokrinní/parakrinní efekt na sebeobnovu. Avšak existence takovéto smyčky nebyla jasně prokázána a její další úloha ve fyziologii hPSC je nejasná. V procesu sekrece FGF2 bylo popsáno několik molekul; doposud známými intracelulárními regulátory jsou ATP1A1, TEC a Translokin/CEP57. Existence těchto molekul nebyla u hPSC popsána. Naše předběžné výsledky však indikují, že přinejmenším TEC je v hPSC exprimován. Hlavním cílem projektu je tedy objasnění mechanismu sekrece FGF2 a role apokrinní/parakrinní signální smyčky FGF2 ve fyziologii hPSC.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.