Úloha sekrece FGF2 ve fyziologii lidských pluripotentních kmenových buněk

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-23033S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Lidské pluripotentní kmenové buňky (hPSC), embryonální i indukované, představují výborný nástroj pro studium vývojových procesů, modelování chorob a regenerativní medicínu. Pro sebeobnovu potřebují hPSC aktivní signalizaci receptoru pro fibroblastový růstový faktor (FGFR). Pokud není FGFR signalizace aktivní, hPSC ztrácejí pluripotenci a zvyšují apoptózu.
Dříve jsme prokázali, že exogenní FGF2 zvyšuje klonogenní kapacitu a potlačuje apoptózu. Současně hPSC syntetizují vlastní FGF2; jeho nízkomolekulární izoforma je sekretována a předpokládá se její autokrinní/parakrinní efekt na sebeobnovu. Avšak existence takovéto smyčky nebyla jasně prokázána a její další úloha ve fyziologii hPSC je nejasná. V procesu sekrece FGF2 bylo popsáno několik molekul; doposud známými intracelulárními regulátory jsou ATP1A1, TEC a Translokin/CEP57. Existence těchto molekul nebyla u hPSC popsána. Naše předběžné výsledky však indikují, že přinejmenším TEC je v hPSC exprimován. Hlavním cílem projektu je tedy objasnění mechanismu sekrece FGF2 a role apokrinní/parakrinní signální smyčky FGF2 ve fyziologii hPSC.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.