Charakterizace dominantních proteinových molekul s diagnostickým potenciálem a molekulárně-biogeografická analýza jihoamerických populací parazitů rodu Trichinella. (Biogeografie Trichinella)

Project Identification
7AMB15AR020
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt je členěn na dvě části. První je orientována na charakterizaci proteinového složení exkrečně-sekrečních produktů larev trichinel a na vytipování vhodných antigenních molekul využitelných pro diagnostiku trichinelózy. Druhá část projektu souvisí se studiem genetické struktury vybraných populací trichinel pocházejících z Evropy a Argentiny (Trichinella spiralis).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.