Charakterizace dominantních proteinových molekul s diagnostickým potenciálem a molekulárně-biogeografická analýza jihoamerických populací parazitů rodu Trichinella. (Biogeografie Trichinella)

Kód projektu
7AMB15AR020
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt je členěn na dvě části. První je orientována na charakterizaci proteinového složení exkrečně-sekrečních produktů larev trichinel a na vytipování vhodných antigenních molekul využitelných pro diagnostiku trichinelózy. Druhá část projektu souvisí se studiem genetické struktury vybraných populací trichinel pocházejících z Evropy a Argentiny (Trichinella spiralis).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.