Vývoj interakce životního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti

Investor logo
Project Identification
GA16-15678S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts

Multidisciplinární výzkum založený na interpretaci dat získaných archeologickými a přírodovědnými metodami (archeologie – osteologie lidských i zvířecích zbytků,zemědělské techniky paleobotanika, paleozoologie, palynologie, X-ray fluorescence spectroscopy, izotopové analýzy δ13C and δ15N) a jejich korelací. Cílem je rekonstruovat vzájemné interakce faktorů přírodního prostředí a podmínek života lidské společnosti časněslovanského/starohradištního období až do konce 12. či počátku 13. století a jejich vývoj. Studie bude vedena na konkrétním příkladu výzkumů areálu Velkomoravského hradiště Pohansko a jeho okolí a zázemí.
Cílem studie je identifikovat či vyvrátit předpokládané změny v environmentu a s tím závislé změny subsistenční strategie.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.