Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Matematické a statistické modelování (Matematické a statistické modelování)

Project Identification
MUNI/A/1234/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Deterministické i stochastické matematické modelování reálných jevů a procesů spolu s analýzou dostupných dat představuje významný nástroj pro poznávání přírody a společnosti. Význam matematických metod je dále zvýrazněn rozvojem výpočetní techniky a numerických metod.

Primárním cílem projektu je zapojení doktorských a výborných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu, který je průběžně prováděn v oddělení aplikované matematiky Ústavu.

Projekt je především zaměřen na modelování environmentálních, biomedicínských a ekonomických procesů a dále na analýzu medicínských, epidemiologických a ekonomických dat. K těmto účelům budou v rámci projektu rozvíjeny matematicko-statistické metody a adaptovány relevantní partie kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next