Innovation in Toxicological Risk Assessment Education (INTRAED)

Project Identification
MUNI/FR/1514/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Analýza rizik je proces široce využíván v chemii životního prostředí, ekotoxikologii a toxikologii, nejen v rámci vědeckých studií, ale i při tvorbě legislativy v oblasti lidské expozice toxickým látkám. V rámci projektu bude inovován předmět Analýza rizik (C8580) vytvořením výukového portálu v českém i anglickém jazyce a praktického blokového cvičení s důrazem na propojení teoretických znalostí s praktickými studiemi, jako nezbytné součásti výuky pro zvýšení uplatnění absolventů v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.