Inovace praktické výuky v oboru biochemie – využití chemometrie při optimalizaci analytických metod

Project Identification
MUNI/FR/1425/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je zavedení cvičení zaměřeného na optimalizaci analytických metod. Studenti si v tomto cvičení rozšíří teoretické znalosti z oblasti chemometrických metod a kapilární elektroforézy. V praxi si vyzkouší optimalizaci separace na kapilární elektroforéze, vyhodnocení a grafické znázornění získaných výsledků pomocí softwaru microsoft excel a SigmaPlot. Získané dovednosti studenti využijí při samostatné práci v laboratořích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.