Inovace praktické výuky v oboru biochemie – využití chemometrie při optimalizaci analytických metod

Kód projektu
MUNI/FR/1425/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je zavedení cvičení zaměřeného na optimalizaci analytických metod. Studenti si v tomto cvičení rozšíří teoretické znalosti z oblasti chemometrických metod a kapilární elektroforézy. V praxi si vyzkouší optimalizaci separace na kapilární elektroforéze, vyhodnocení a grafické znázornění získaných výsledků pomocí softwaru microsoft excel a SigmaPlot. Získané dovednosti studenti využijí při samostatné práci v laboratořích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.