Pokročilé praktikum C8785 Photophysical Spectroscopic Methods: Úvod do pokročilé experimentální spektroskopie se zaměřením na týmovou spolupráci a výuku v anglickém jazyce umožní zevrubnou přípravu studentů pro samostatnou práci výzkumného charakteru

Project Identification
MUNI/FR/1528/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
UV-Vis spectroscopy, Luminescence spectroscopy, Transient absorption spectroscopy, Time resolved spectroscopy,

Cílem předloženého projektu je rozšíření studijního programu Chemie otevřením nového volitelného předmětu Photophysical Spectroscopic Methods vyučovaného v angličtině. Předmět poskytne studentům nezbytné teoretické vědomosti v podobě přednášky, jež jim následně umožní absolvovat praktická cvičení. Praktická cvičení a závěrečný samostatný projekt jsou stěžejním programem tohoto předmětu. Studenti se během kurzu seznámí s řadou spektroskopických metod, používaných ve fotofyzikálních laboratořích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.