Pokročilé praktikum C8785 Photophysical Spectroscopic Methods: Úvod do pokročilé experimentální spektroskopie se zaměřením na týmovou spolupráci a výuku v anglickém jazyce umožní zevrubnou přípravu studentů pro samostatnou práci výzkumného charakteru

Kód projektu
MUNI/FR/1528/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem předloženého projektu je rozšíření studijního programu Chemie otevřením nového volitelného předmětu Photophysical Spectroscopic Methods vyučovaného v angličtině. Předmět poskytne studentům nezbytné teoretické vědomosti v podobě přednášky, jež jim následně umožní absolvovat praktická cvičení. Praktická cvičení a závěrečný samostatný projekt jsou stěžejním programem tohoto předmětu. Studenti se během kurzu seznámí s řadou spektroskopických metod, používaných ve fotofyzikálních laboratořích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.