Inovace výuky metod antropologie

Project Identification
MUNI/FR/1440/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V předmětech Metody antropologie I a II si studenti osvojují základní metody výzkumu biologie člověka. Motivací navrhovaných změn je posun náplně předmětu více k současné realitě práce antropologa. Cílem projektu je inovovat výukovou náplň tak, aby si studenti v předmětu osvojili jasně definované a prakticky využitelné vědecké postupy jako prostředek k řešení vědeckých cílů. Neoddělitelnou součástí této snahy je také větší důraz na využití digitálních záznamových a analytických nástrojů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.