Inovace výuky metod antropologie

Kód projektu
MUNI/FR/1440/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V předmětech Metody antropologie I a II si studenti osvojují základní metody výzkumu biologie člověka. Motivací navrhovaných změn je posun náplně předmětu více k současné realitě práce antropologa. Cílem projektu je inovovat výukovou náplň tak, aby si studenti v předmětu osvojili jasně definované a prakticky využitelné vědecké postupy jako prostředek k řešení vědeckých cílů. Neoddělitelnou součástí této snahy je také větší důraz na využití digitálních záznamových a analytických nástrojů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.