Využití termodynamického modelování pro inovaci výuky petrologie, mineralogie a geochemie na MU

Project Identification
MUNI/FR/1264/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Termodynamické modelování je moderním a efektivním nástrojem pro studium širokého spektra geologických procesů. Cílem projektu je obohatit výuku petrologie, mineralogie a geochemie na PřF MU o využití tohoto modelování, které je v současné zejména metamorfní a magmatické petrologii z celosvětového pohledu již standardem. Řešitel připraví a realizuje 12 praktických cvičení navazujících na teoretickou výuku s využitím modelovacích algoritmů Perple_X a Theriak/Domino.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.