Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice (Infrastruktura)

Project Identification
TB0500MV004
Project Period
3/2016 - 8/2016
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Research Institute of Cartography
T. G. Masaryk Water Research Institute

Projekt sleduje dva stupně řešení. V prvním stupni bude připravena zpráva hodnotící aktuální stav Národní infrastruktury prostorových informací (NIPI) v České republice. Na druhém stupni budou převedeny do certifikované metodiky ty části hodnotící zprávy NIPI, v nichž je očekáván další vývoj. Tato zpráva bude sledovat koncepty, tj. pohledy na problematiku, které se promítají do balíčků, uvedených níže. Zpracování balíčků bude konfrontováno se sumou znalostí, která byla zpracována pro hodnocení evropské úrovně Infrastruktur prostorových dat, která je shrnuta v rámci zprávy CEN (CEN/TR 15449, všechny části). Základní podmínkou hodnotící zprávy a certifikované metodiky je technologická neutrálnost všech zjištění a doporučení.