Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
16-34083A (kod CEP: NV16-34083A)
Project Period
4/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt je zaměřen na detailní analýzu aktivity RTK a navazujících signálních drah u vysoce rizikových refrakterních nádorů dětského věku. Do studie budou zařazeny individuální i párové vzorky nádorové tkáně odebírané pacientům. Experimentální přístupy zahrnují fosforylační proteinové arrays pro získání profilu aktivace jednotlivých signálních drah v nádorové tkáni; pro ověření aktivity kandidátních kináz pak budou využity PCR a imunodetekční metody. Získané výsledky budou především znamenat zcela nové poznatky týkající se změn v aktivitě RTK a navazujících signálních drah, které mohou být spojeny s průběhem onemocnění a mohou být důležité jako možné cíle pro léčbu nízkomolekulárními inhibitory.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.