Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
16-34083A (kod CEP: NV16-34083A)
Období řešení
4/2016 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt je zaměřen na detailní analýzu aktivity RTK a navazujících signálních drah u vysoce rizikových refrakterních nádorů dětského věku. Do studie budou zařazeny individuální i párové vzorky nádorové tkáně odebírané pacientům. Experimentální přístupy zahrnují fosforylační proteinové arrays pro získání profilu aktivace jednotlivých signálních drah v nádorové tkáni; pro ověření aktivity kandidátních kináz pak budou využity PCR a imunodetekční metody. Získané výsledky budou především znamenat zcela nové poznatky týkající se změn v aktivitě RTK a navazujících signálních drah, které mohou být spojeny s průběhem onemocnění a mohou být důležité jako možné cíle pro léčbu nízkomolekulárními inhibitory.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.