Funkční a fyzická spojení oblastí organizátorů jadérka a telomer

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
7AMB16FR014
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Hlavním cílem tohoto projektu je prokázat funkční vztah mezi a) dvěma typy důležitých chromosomových teritorií – organizátory jadérka a telomerami, a b) dvěma histonovými chaperony NUCLEOLIN a FASCIATA, které se účastní biologie organizátorů jadérka, resp. biologie organizátorů jadérka a telomer.
Laboratoře Dr. Sáez-Vásqueze (Perpignan, Francie) a Prof. Fajkuse (Brno, Česká republika) mají rozdílnou, vzájemně se doplňující expertízu vyžadovanou pro realizaci tohoto projektu. Laboratoř v Perpignanu přispěla k objasnění exprese a organizace rRNA genů u rostlin, jakož i k charakterizaci rostlinných homologů NUCLEOLINu, NUC1 a NUC2. Na druhé straně, brněnská laboratoř se výrazně podílela na pochopení biologie telomer u rostlin a na charakterizaci funkce proteinů FASCIATA1 a 2. Je zajímavé, že ztráta rRNA genů u fas1 a fas2 mutant nastává současně s expresí normálně umlčené varianty rRNA genů (VAR1). VAR1 byla totiž poprvé popsána týmem Dr. Sáez Vásqueze, a je rovněž exprimována v nuc mutantech. Ve výsledku tedy komplementární know-how obou partnerů v oblastech rDNA/NUCLEOLIN a Telomery/FASCIATA bude synergizovat práci a je příslibem úspěšného dokončení projektu.
Tento projekt by nám měl také napomoci vytvořit francouzsko-české výzkumné partnerství, které poslouží k obecnějšímu objasnění molekulárních mechanismů účastnících se funkční organizace chromatinu u rostlin.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.