Informace o projektu
Funkční a fyzická spojení oblastí organizátorů jadérka a telomer

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
7AMB16FR014
Období řešení
1/2016 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Hlavním cílem tohoto projektu je prokázat funkční vztah mezi a) dvěma typy důležitých chromosomových teritorií – organizátory jadérka a telomerami, a b) dvěma histonovými chaperony NUCLEOLIN a FASCIATA, které se účastní biologie organizátorů jadérka, resp. biologie organizátorů jadérka a telomer.
Laboratoře Dr. Sáez-Vásqueze (Perpignan, Francie) a Prof. Fajkuse (Brno, Česká republika) mají rozdílnou, vzájemně se doplňující expertízu vyžadovanou pro realizaci tohoto projektu. Laboratoř v Perpignanu přispěla k objasnění exprese a organizace rRNA genů u rostlin, jakož i k charakterizaci rostlinných homologů NUCLEOLINu, NUC1 a NUC2. Na druhé straně, brněnská laboratoř se výrazně podílela na pochopení biologie telomer u rostlin a na charakterizaci funkce proteinů FASCIATA1 a 2. Je zajímavé, že ztráta rRNA genů u fas1 a fas2 mutant nastává současně s expresí normálně umlčené varianty rRNA genů (VAR1). VAR1 byla totiž poprvé popsána týmem Dr. Sáez Vásqueze, a je rovněž exprimována v nuc mutantech. Ve výsledku tedy komplementární know-how obou partnerů v oblastech rDNA/NUCLEOLIN a Telomery/FASCIATA bude synergizovat práci a je příslibem úspěšného dokončení projektu.
Tento projekt by nám měl také napomoci vytvořit francouzsko-české výzkumné partnerství, které poslouží k obecnějšímu objasnění molekulárních mechanismů účastnících se funkční organizace chromatinu u rostlin.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.