Project information
Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
16-31028A (kod CEP: NV16-31028A)
Project Period
4/2016 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
Prague Institute of Chemical Technology

Více než 85% pacientů s karcinomem pankreatu je spjato s paraneoplastickou hyperglykémií, kterou
označujeme jako diabetes asociovaný s karcinomem pankreatu (DMPC). Objevuje se již 2 roky před
diagnózou karcinomu pankreatu a lze jej označit za časný symptom PC. Pouze 1 % recentně
diagnostikovaných diabetiků (RODM) nad 50 let má PC. Současné diagnostické metody neumožňují
odlišit DMPC od DM 2. typu (DM2), tvořící větší část RODM. Ve snaze specifikovat rozdíly mezi DMPC a DM2 lze využít kombinaci metod chiroptické a vibrační spektroskopie - elektronový cirkulární dichroismus (ECD), Ramanovu optickou aktivitu (ROA), infračervenou (IR) a Ramanovu spektroskopii. Primárním cílem je zjistit spolehlivost (senzitivita, specificita) pokročilých spektroskopických metod v detekci PC/DMPC a DM2. V letech 2016–2019 bude do studie zařazeno 90 pacientů s PC/DMPC, 90 pacientů s RODM, 45 pacientů s DM2 a 45 zdravých subjektů. Všem bude odebrána a dle standardů zpracována krev , následně analyzovány biomolekuly krevní plazmy pomocí pokročilých spektroskopických metod

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.