Informace o projektu
Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
16-31028A (kod CEP: NV16-31028A)
Období řešení
4/2016 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více než 85% pacientů s karcinomem pankreatu je spjato s paraneoplastickou hyperglykémií, kterou
označujeme jako diabetes asociovaný s karcinomem pankreatu (DMPC). Objevuje se již 2 roky před
diagnózou karcinomu pankreatu a lze jej označit za časný symptom PC. Pouze 1 % recentně
diagnostikovaných diabetiků (RODM) nad 50 let má PC. Současné diagnostické metody neumožňují
odlišit DMPC od DM 2. typu (DM2), tvořící větší část RODM. Ve snaze specifikovat rozdíly mezi DMPC a DM2 lze využít kombinaci metod chiroptické a vibrační spektroskopie - elektronový cirkulární dichroismus (ECD), Ramanovu optickou aktivitu (ROA), infračervenou (IR) a Ramanovu spektroskopii. Primárním cílem je zjistit spolehlivost (senzitivita, specificita) pokročilých spektroskopických metod v detekci PC/DMPC a DM2. V letech 2016–2019 bude do studie zařazeno 90 pacientů s PC/DMPC, 90 pacientů s RODM, 45 pacientů s DM2 a 45 zdravých subjektů. Všem bude odebrána a dle standardů zpracována krev , následně analyzovány biomolekuly krevní plazmy pomocí pokročilých spektroskopických metod

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.