Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
16-31028A (kod CEP: NV16-31028A)
Období řešení
4/2016 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více než 85% pacientů s karcinomem pankreatu je spjato s paraneoplastickou hyperglykémií, kterou
označujeme jako diabetes asociovaný s karcinomem pankreatu (DMPC). Objevuje se již 2 roky před
diagnózou karcinomu pankreatu a lze jej označit za časný symptom PC. Pouze 1 % recentně
diagnostikovaných diabetiků (RODM) nad 50 let má PC. Současné diagnostické metody neumožňují
odlišit DMPC od DM 2. typu (DM2), tvořící větší část RODM. Ve snaze specifikovat rozdíly mezi DMPC a DM2 lze využít kombinaci metod chiroptické a vibrační spektroskopie - elektronový cirkulární dichroismus (ECD), Ramanovu optickou aktivitu (ROA), infračervenou (IR) a Ramanovu spektroskopii. Primárním cílem je zjistit spolehlivost (senzitivita, specificita) pokročilých spektroskopických metod v detekci PC/DMPC a DM2. V letech 2016–2019 bude do studie zařazeno 90 pacientů s PC/DMPC, 90 pacientů s RODM, 45 pacientů s DM2 a 45 zdravých subjektů. Všem bude odebrána a dle standardů zpracována krev , následně analyzovány biomolekuly krevní plazmy pomocí pokročilých spektroskopických metod

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.