The molecular mechanism of the depletion of cardiomyocyte progenitors in dystrophinopathy

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
7AMB16FR015
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Tento výzkum je plánován s cílem urychlit a propojit rozvoj vědeckých poznatků o Dilatační kardiomyopatii spojené s Duchennovou Svalovou Dystrofií (DCM-DMD). Jde o výzkum spojitostí nedostatku dystrofinu a změny homeostázy vápníku a vlivu těchto změn na regeneraci srdečního svalu ze srdečních progenitorů. Navrhovaná práce má význam v oblastech důležitých pro využití lidských indukovaných pluripotentních buněk (hiPS), zejména v oblasti výzkumu nemoci srdce a jejich léčby. Projekt je navržen jako realistický a přitom jedinečný modelový způsob použití iPS buňky pro prozkoumání DCM-DMD. Krom odhalení nového mechanizmu patologie DMD (deplece progenitorů) má tento model dalekosáhlé možnosti využití pro další kardiologický základní výzkum, studium nemocí, jejich léčby, screening léčiv, a v neposlední řadě v dalším využití kmenových buněk.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.