The molecular mechanism of the depletion of cardiomyocyte progenitors in dystrophinopathy

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
7AMB16FR015
Období řešení
1/2016 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Tento výzkum je plánován s cílem urychlit a propojit rozvoj vědeckých poznatků o Dilatační kardiomyopatii spojené s Duchennovou Svalovou Dystrofií (DCM-DMD). Jde o výzkum spojitostí nedostatku dystrofinu a změny homeostázy vápníku a vlivu těchto změn na regeneraci srdečního svalu ze srdečních progenitorů. Navrhovaná práce má význam v oblastech důležitých pro využití lidských indukovaných pluripotentních buněk (hiPS), zejména v oblasti výzkumu nemoci srdce a jejich léčby. Projekt je navržen jako realistický a přitom jedinečný modelový způsob použití iPS buňky pro prozkoumání DCM-DMD. Krom odhalení nového mechanizmu patologie DMD (deplece progenitorů) má tento model dalekosáhlé možnosti využití pro další kardiologický základní výzkum, studium nemocí, jejich léčby, screening léčiv, a v neposlední řadě v dalším využití kmenových buněk.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.