Project information
Vzdělávací centrum geovědních disciplín pro učitele základních a středních škol

Project Identification
FRVS/300/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhované vzdělávací centrum si klade za cíl podpořit výuku geovědních disciplín na základních a středních školách formou přednášek a konzultací určených pro učitele přírodopisu, zeměpisu, biologie a chemie na uvedených typech škol. Výuka geologie je v současnosti omezena pouze na 8. ročník základních škol, na středních školách není tato disciplína zpravidla vyučována vůbec. Zájemci z řad učitelů obdrží v rámci vzdělávacího centra podstatné a aktuální informace o základních geologických procesech v oblasti geomorfologie, mineralogie, petrologie, stavby a vývoje Českého masivu. Přednášky, konzultace a praktická cvičení organizovaná vzdělávacím centrem jim umožní doplnit a oživit svoji výuku a zpřístupnit tak žákům základních a středních škol komplexnější pohled na vztah živé a neživé přírody. Kurz bude podpořen vlastní webovou stránkou s potřebnými interaktivními studijními materiály. Rozsah a forma výuky vzdělávacího centra budou koncipovány tak, aby byly přístupné i pro případné zájemce o programy celoživotního vzdělávání a univerzitu třetího věku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.