Vzdělávací centrum geovědních disciplín pro učitele základních a středních škol

Kód projektu
FRVS/300/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhované vzdělávací centrum si klade za cíl podpořit výuku geovědních disciplín na základních a středních školách formou přednášek a konzultací určených pro učitele přírodopisu, zeměpisu, biologie a chemie na uvedených typech škol. Výuka geologie je v současnosti omezena pouze na 8. ročník základních škol, na středních školách není tato disciplína zpravidla vyučována vůbec. Zájemci z řad učitelů obdrží v rámci vzdělávacího centra podstatné a aktuální informace o základních geologických procesech v oblasti geomorfologie, mineralogie, petrologie, stavby a vývoje Českého masivu. Přednášky, konzultace a praktická cvičení organizovaná vzdělávacím centrem jim umožní doplnit a oživit svoji výuku a zpřístupnit tak žákům základních a středních škol komplexnější pohled na vztah živé a neživé přírody. Kurz bude podpořen vlastní webovou stránkou s potřebnými interaktivními studijními materiály. Rozsah a forma výuky vzdělávacího centra budou koncipovány tak, aby byly přístupné i pro případné zájemce o programy celoživotního vzdělávání a univerzitu třetího věku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.