Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce

Project Identification
FRVS/354/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt předpokládá vytvoření multimediálního webového atlasu hornin, který bude sloužit jako interaktivní studijní materiál. Cílovou skupinou jsou studenti geologických oborů na všech vysokých školách přírodovědného i technického zaměření v České republice, zejména posluchači bakalářského a magisterského stupně, a to nejen prezenční a kombinované formy studia, ale i účastníci univerzity třetího věku a programů celoživotního vzdělávání. Webová učebnice bude koncipována jako praktická cvičebnice, která usnadní studentům získat zkušenosti při poznávání hornin a jejich staveb a významně jim přiblíží horninovou náplň jednotlivých regionálně geologických celků v České republice. Kombinace rozsáhlé obrazové dokumentace a doprovodného textu vhodně doplní znalosti nabyté studiem v terénu a v ne vždy dostupných sbírkových fondech.


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.