Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce

Kód projektu
FRVS/354/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt předpokládá vytvoření multimediálního webového atlasu hornin, který bude sloužit jako interaktivní studijní materiál. Cílovou skupinou jsou studenti geologických oborů na všech vysokých školách přírodovědného i technického zaměření v České republice, zejména posluchači bakalářského a magisterského stupně, a to nejen prezenční a kombinované formy studia, ale i účastníci univerzity třetího věku a programů celoživotního vzdělávání. Webová učebnice bude koncipována jako praktická cvičebnice, která usnadní studentům získat zkušenosti při poznávání hornin a jejich staveb a významně jim přiblíží horninovou náplň jednotlivých regionálně geologických celků v České republice. Kombinace rozsáhlé obrazové dokumentace a doprovodného textu vhodně doplní znalosti nabyté studiem v terénu a v ne vždy dostupných sbírkových fondech.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.