Project information
Charakterizace vazebných vlastností lektinu z Burkholderia cenocepacia

Project Identification
FRVS/1200/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Podávaný projekt je zaměřen na charakteristiku vazebných vlastností lektinu z Burkholderia cenocepacia (vazebná specifita, termodynamické parametry) a jejich porovnání s lektinem PA-IIL z Pseudomonas aeruginosa. Získané výsledky mohou být následně uplatněny ve farmaceutickém průmyslu k přípravě inhibitorů interakce lektin-sacharid jako anti-adhezivních terapeutik.


V rámci projektu bude vypracována metodika studia interakcí protein/sacharid pomocí moderních a pokročilých technik, která bude moci být uplatněna v řešení dalších diplomových a doktorských prací, stejně jako v praktických úlohách v rámci pokročilých biochemických cvičení.


Tento projekt vysoce přesahuje běžný rámec povinností řešitele, především v šíři odborného zaměření a v míře propojení jednotlivých vědeckých odvětví jako je molekulární biologie, biochemie, glykobiologie a moderní metody výzkumu interakcí biomolekul. Laboratoře Národního centra pro výzkum biomolekul mají pro řešení tohoto projektu dostatečné přístrojové vybavení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.