Charakterizace vazebných vlastností lektinu z Burkholderia cenocepacia

Kód projektu
FRVS/1200/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Podávaný projekt je zaměřen na charakteristiku vazebných vlastností lektinu z Burkholderia cenocepacia (vazebná specifita, termodynamické parametry) a jejich porovnání s lektinem PA-IIL z Pseudomonas aeruginosa. Získané výsledky mohou být následně uplatněny ve farmaceutickém průmyslu k přípravě inhibitorů interakce lektin-sacharid jako anti-adhezivních terapeutik.


V rámci projektu bude vypracována metodika studia interakcí protein/sacharid pomocí moderních a pokročilých technik, která bude moci být uplatněna v řešení dalších diplomových a doktorských prací, stejně jako v praktických úlohách v rámci pokročilých biochemických cvičení.


Tento projekt vysoce přesahuje běžný rámec povinností řešitele, především v šíři odborného zaměření a v míře propojení jednotlivých vědeckých odvětví jako je molekulární biologie, biochemie, glykobiologie a moderní metody výzkumu interakcí biomolekul. Laboratoře Národního centra pro výzkum biomolekul mají pro řešení tohoto projektu dostatečné přístrojové vybavení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.