Výpočetní metody v teorii čísel

Project Identification
SOC/0923/2015
Project Period
9/2015 - 2/2016
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

S rozvojem výpočetní techniky výrazně vzrostly možnosti praktického využití výsledků v teorii čísel, zejména (ale nejen) v kryptografii, tedy šifrování. Problémy, řešené s využitím výpočetní techniky, se věnují zejména hledání velkých prvočísel, testování čísel na prvočíselnost či hledání dělitelů. Používané metody pak zahrnují široké spektrum přístupů od těch jednodušších, vyžadujících pouze elementární znalosti, po ty velmi komplikované, s rozsáhlými odbornými prerekvizitami. Zájemce o toto téma bude mít volnost ve směřování tématu, na konkrétní podobě práce se domluví se školitelem (možných cest je mnoho), bude nicméně třeba nastudovat větší množství partií z elementární teorie čísel na SŠ úrovni, v případě zájmu o sofistikovanější bude vhodné i studium základů algebry, zejména teorie grup a konečných těles. Předpokládá se znalost základů programování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.