Výpočetní metody v teorii čísel

Kód projektu
SOC/0923/2015
Období řešení
9/2015 - 2/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

S rozvojem výpočetní techniky výrazně vzrostly možnosti praktického využití výsledků v teorii čísel, zejména (ale nejen) v kryptografii, tedy šifrování. Problémy, řešené s využitím výpočetní techniky, se věnují zejména hledání velkých prvočísel, testování čísel na prvočíselnost či hledání dělitelů. Používané metody pak zahrnují široké spektrum přístupů od těch jednodušších, vyžadujících pouze elementární znalosti, po ty velmi komplikované, s rozsáhlými odbornými prerekvizitami. Zájemce o toto téma bude mít volnost ve směřování tématu, na konkrétní podobě práce se domluví se školitelem (možných cest je mnoho), bude nicméně třeba nastudovat větší množství partií z elementární teorie čísel na SŠ úrovni, v případě zájmu o sofistikovanější bude vhodné i studium základů algebry, zejména teorie grup a konečných těles. Předpokládá se znalost základů programování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.