Project information
Objasnění biologických procesů genomickými a proteomickými přístupy (BioGenPro)

Project Identification
MUNI/A/1376/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je výzkum v oblastech: 1) struktura a evoluce chromozomů a faktory ovlivňující stabilitu genomu; 2) epigenetické mechanismy; 3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin; 4) Molekulární mechanismy vrozených poruch. K řešení projektu budou využívány metody genomiky a proteomiky v kombinaci s biofyzikálními, biochemickými a bioinformatickými přístupy a metodami strukturní biologie. Projekt zastřešuje hlavní směry výzkumu studentů magisterského a doktorského studia prováděný v rámci závěrečných prací studentů, který rozvíjí cíle výzkumných projektů pracovníků působících v roli školitelů a konzultantů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.