Project information
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů v roce 2017

Project Identification
MUNI/A/0988/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavní cíle projektu v r. 2017 budou soustředěny do dvou základních oblastí (vzdělávací a výzkumné), které budou úzce provázány.
1) V oblasti vzdělávací bude naplňována představa vycházející ze základního předpokladu, že kvalitní vzdělání studentů jakéhokoli oboru experimentální biologie se neobejde bez možnosti praktické práce v laboratořích a seznámení s progresivními metodami biologického výzkumu. Zde si studenti osvojí (či prohloubí) základní návyky jako je získávání, vyhodnocování a interpretace výsledků a jejich prezentace (vystoupení na vědeckých konferencích, příprava publikací apod.).
2) V oblasti výzkumné budou studenti školeni v rámci dvou směrů 1) buněčné a molekulární fyziologie 2) srovnávací imunologie (podrobněji viz Odborná charakteristika projektu). To napomůže k dosažení vyšší kvality i) vědeckých výstupů uplatnitelných v rámci prevence, diagnostiky a nových terapeutických přístupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění, ii) připravovaných diplomových a dizertačních prací. Jako celek projekt tedy směřuje k dalšímu zkvalitnění přípravy absolventů, což je významné pro jejich uplatnitelnost v rámci mezinárodní konkurence.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.