Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Statistické a deterministické modelování (StaDeMo)

Stochastické i deterministické matematické modelování reálných jevů a procesů spolu s analýzou dostupných dat představuje významný nástroj pro poznávání přírody a společnosti. Jejich význam dále roste s rozvojem výpočetní techniky a příslušných numerických metod.

Primárním cílem projektu je zapojení doktorských a výborných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu, který je průběžně prováděn týmem "Modelování a statistika" tohoto ústavu.

Projekt je zaměřen především na modelování biomedicínských, ekonomických a environmentálních procesů a dále na analýzu příslušných dat. K těmto účelům budou v rámci projektu rozvíjeny matematicko-statistické metody a adaptovány vybrané partie kvalitativní teorie nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next