Statistické a deterministické modelování (StaDeMo)

Stochastické i deterministické matematické modelování reálných jevů a procesů spolu s analýzou dostupných dat představuje významný nástroj pro poznávání přírody a společnosti. Jejich význam dále roste s rozvojem výpočetní techniky a příslušných numerických metod.

Primárním cílem projektu je zapojení doktorských a výborných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu, který je průběžně prováděn týmem "Modelování a statistika" tohoto ústavu.

Projekt je zaměřen především na modelování biomedicínských, ekonomických a environmentálních procesů a dále na analýzu příslušných dat. K těmto účelům budou v rámci projektu rozvíjeny matematicko-statistické metody a adaptovány vybrané partie kvalitativní teorie nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.