Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Prostorová nespravedlnost automobilitních technologií

Investor logo
Project Identification
GA17-16097S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Přístup k (dopravním) technologiím se v současných společnostech stává jedním ze základních stratifikačních mechanismů. Důsledkem intenzivního průniku automobility do denních časo-prostorových rutin české populace je i zvýšená relevance výzkumu jejich vlivů na sociální život. Hlavní výzkumná otázka projektu („Co je ve spojitosti s dostupností automobilových technologií v České republice pokládáno za prostorově (ne)spravedlivé?“) je doplněna i několika otázkami vedlejšími: (i) jakými způsoby automobilitní technologie ovlivňují časoprostorovou zkušenost svých uživatelů; (ii) v jakých kontextech se objevuje a s jakými situacemi je spojována automobilitně podmíněná prostorová (ne)spravedlnost; (iii) v jakých prostorových konfiguracích je dostupnost automobilitních technologií konotována s prostorovou (ne)spravedlností. Tyto výzkumné otázky budou zodpovězeny prostřednictvím smíšeného designu výzkumu kombinujícího kvalitativní (semistrukturované rozhovory, zúčastněné pozorování, go-along research) a kvantitativní metody (situační analýza sekundárních dat).

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next