Molekulární podstata evolučních přeměn telomer u rostlin řádu Asparagales

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA17-09644S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

V r. 2016 jsme identifikovali neobvyklé telomery u rostlin rodu Allium. Společně s našimi předchozími výsledky je nyní jasné, že během evoluce rostlin řádu Asparagales došlo ke dvěma změnám telomer: při první, spojené s divergencí rodu Iris, byly typické rostlinné telomery (TTTAGGG)n nahrazeny telomerami (TTAGGG)n typickými pro obratlovce. Ke druhé změně - z (TTAGGG)n na (CTCGGTTATGGG)n - došlo při divergenci rodu Allium. Cílem projektu je objasnit molekulární podstatu těchto tranzicí: změny v RNA podjednotkách telomeráz a v jejich interakcích s katalytickými podjednotkami, a dále zjistit dopad těchto změn na nukleoproteinové složení a na funkci telomer, která závisí hlavně na telomer-vazebných proteinech. RNA-Seq data budou získána z obohacených frakcí telomerázy a z celkového transkriptomu s cílem identifikovat RNA podjednotky telomeráz, resp. kandidátní telomer-vazebné proteiny. Interakce proteinů se současnými a ancestrálními telomerovými DNA budou testovány kvantitativními
přístupy. Projekt zlepší chápání strukturně-funkčních vztahů telomer a role telomer ve speciaci.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.