Chybějící souvislosti: evoluce genomu v tribu Camelineae (brukvovité)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA17-13029S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Tribus Camelineae (CAMEL; 32 druhů, 8 rodů), obsahující modelový rod Arabidopsis, je z vědeckého hlediska nejdůležitější skupinou brukvovitých (Brassicaceae). Vedle několika modelových druhů, tento tribus také zahrnuje významné plevelné druhy a sekvenovaný genom lničky seté (Camelina sativa; aktraktivní zdroj biopaliv). Navzdory své potenciální důležitosti, genomy několika druhů tribu CAMEL zůstávají neprozkoumány nebo jsou zcela neznámé. O vzniku a evoluci těchto přehlížených genomů existuje překvapivě málo informací. Cílem našeho projektu je charakterizovat chybějící souvislosti mezi dobře známými i neznámými CAMEL genomy prostřednictvím rekonstrukce evoluce genomu v tribu CAMEL i blízce příbuzných tribech. S použitím srovnávacích cytogenomických a fylogenetických přístupů plánujeme (re)konstruovat srovnávací cytogenomické mapy a ancestrální genomy, identifikovat mechanismy genomových přestaveb, a rekonstruovat fylogenetickou strukturu a postavení tribu CAMEL. Naše výsledky by měly inciovat trnaslační výzkum, etablování nových modelových druhů a celogenomové sekvenační projekty.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.